Giới thiệu phần mềm quản lý doanh nghiệp

     Quản lý dự án là hoạt động cốt lõi của các nhà thầu xây dựng có ảnh hưởng quyết định đến năng lực cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng. Một hệ thống quản lý dự án tốt, được tin học hóa đồng bộ, có khả năng cung cấp thông tin cập nhập cho các chủ thể liên quan là cở sở quan trọng để tạo dựng niềm tin của chủ đầu tư đối với năng lực của nhà thầu. Khác với các hệ thống quản lý dự án chung, giải pháp quản lý dự án cho nhà thầu xây dựng phải tích hợp được nhiều bản kế hoạch khác nhau như dự đoán chi phí, vật liệu, nhân công, máy thi công, kế hoạch nghiệm thu thanh quyết toán, tổ chức các đơn vị thi công, thầu phụ… Tất cả các bản kế hoạch này đều phải được liên kết với tiến độ thi công được cập nhập đầy đủ và kịp thời từ thực tế thi công trên công trường. Đặc thù của các dự án thi công xây dựng là kế hoạch tiến độ thay đổi liên tục. Mỗi khi có sự thay đổi về tiến độ thi công thực tế so với kế hoạch, các bản kế hoạch khác phải được cập nhật nhanh chóng, kịp thời và chính xác để hạn chế các thiệt hại đôi khi rất lớn do sự thiếu đồng bộ gây ra. Việc cập nhập kế hoạch một cách thủ công tốn rất nhiều thời gian, dễ  sai sót do đó việc ứng dụng CNTT có thể nói là bắt buộc nếu muốn có một hệ thống quản lý dự án tốt.

m_262884658_smart_contact

     Tình hình thị trường bất động sản và xây dựng hiện nay đòi hỏi các nhà thầu xây dựng phải chủ động tái cơ cấu lại hoạt động của mình nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững. Trong điều kiện CNTT có bước phát triển vũ bão và thâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội như hiện nay, việc tái cơ cấu doanh nghiệp xây dựng không thể tách rời việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT một cách hiệu quả. Mặt khác, luật xây dựng sửa đổi 2014 cũng yêu cầu sử dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) trong cả vòng đời của dự án xây dựng càng làm cho việc đẩy mạng ứng dụng CNTT trở nên cấp thiết hơn .

     Việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý là một quá trình phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là mua sắm một số thiết bị phần cứng và phần mềm mà phải gắn liền với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, thay đổi nhận thức, thiết kế lại doanh nghiệp, thiết kế lại các quy trình nghiệp vụ, thay đổi chính sách nhân sự …

     Giải pháp SmartBuild Enterprise giúp cho các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả để cải thiện công tác quản lý các dự án thi công, kiểm soát tốt việc sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi phí, cải thiện công tác nghiệm thu thanh – quyết toán cũng như các hoạt động quản trị chung doanh nghiệp.

http://harmonyss.com.vn/vn/smartbuild-p44.html

http://harmonyss.com.vn/vn/smartcpm-p1.html

http://harmonyss.com.vn/vn/smartcontract-p19.html

     Phân hệ quản lý dự án, hạt nhân của giải pháp SmartBuild Enterprise, bao gồm 4 phần mềm công cự SmartCE, SmartBird, SmartContract, SmartBuild và một “Hệ thống tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án” tạo thành một giái pháp có khả năng tùy biến cao, đáp ứng được yêu cầu của các nhà thầu xây dựng có quy mô khác nhau trong tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án, từ hồ sơ lập thầu, lập kế hoạch thi công,quản lý thi công trên công trường đến quản lý hợp đồng, nghiệm thu thanh quyết toán. SmartBuild Enterprise có khả năng kết nối vô hình với mô hình thông tin công trình(BIM) thông qua các phần mềm như Revit, Tekla, VDC Explorer… cũng như định dạng dữ liệu BIM chuẩn IFC.

https://xkldnhat.com/tuyen-so-luong-lon-nu-trong-nam-thang-12016-lam-viec-tai-nhat-ban-586.htm

https://xkldnhat.com/nhung-uu-diem-va-khuyet-diem-cua-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-so-voi-du-hoc-nhat-ban-587.htm

https://xkldnhat.com/muc-luong-va-thu-nhap-thuc-te-cua-nguoi-di-xuat-khau-lao-dong-tai-nhat-ban-583.htm

>> Đào tạo cấp chứng chỉ sử dụng phần mềm
>> Phần mềm thiết kế đường
>> SmartCPM.Net – Giải pháp QLDA cho chủ đầu tư
>> SmartCPM – Phần mềm quản lý dự án
>> SmartBuild Finance – Phần mềm quản lý dòng tiền dự án
>>  Phần mềm quản lý hợp đồng

 

>> Tạo email tên miền riêng cho các công ty khởi nghiệp
>> Hướng dẫn thiết kế website miễn phí bằng WordPress
>> Top 10 công ty thiết kế web chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2015
>> Top 5 công ty thiết kế website uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội
>> CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE THEO MẪU GIÁ RẺ MEGAWEB: http://megaweb.com.vn TRIỂN KHAI NHANH TỪ 1-3 NGÀY, BÀN GIAO CODE GỐC, TỐI ƯU CHUẨN SEO
>> Xem ngày xây mộ và chọn ngày đẹp tu sửa mộ phần

Bình Luận