Cuộc sống ngày càng hiện đại và năng động, thì việc các vật dụng trang trí phải đảm nhiệm nhiều chức năng là điều hết sức cần thiết, hơn nữa phải mang tính thẩm mỹ để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống ngày nay. Vì vậy, Vicdecor với hi