Bạn có thể tăng cơ hội thành công cho những nỗ lực gắn kết khách hàng bằng việc tránh 5 điều “không nên” dưới đây trong thời đại truyền thông số: Dù doanh nghiệp muốn gắn kết khách hàng qua trang web hay muốn họ thường xuyên theo dõi