Khó sang dễ về đang là tình trạng gây đau đầu cho chủ lao động Nhật, doanh nghiệp xuất khẩu lao động Nhật Bản, và gia đình của những người đi lao động xa xứ.   Nếu hỏi bất kì ai khi lựa chọn xuất khẩu lao động sang