Các mã nguồn mở phổ biến nhất như: Magento, PrestaShop, Zen Cart, WooCommerce, OpenCart, CS-Cart, osCommerce, Spree Commerce, Sellvana. Những điểm yếu và điểm mạnh của các mã nguồn mở để tạo website bán hàng, bài viết liệt kê những điểm chính, những tính năng cốt lõi của mỗi  loại cũng như quan điểm