Phần mềm thiết kế đường NOVA TDN 2015

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế đường Nova TDN 2015

Video clip hướng dẫn cải tạo đường cũ trong Nova TDN 2015 -Định nghĩa mô hình địa hình, mặt đường cũ, giới hạn đường cũ -Định nghĩa đường mới, quay siêu cao -Thêm lớp bù vênh, tính bù vênh tối thiểu -Vẽ cắt dọc bù vênh tối thiểu -Định

Phần mềm thiết kế đường NOVA TDN 2015

Phần mềm thiết kế đường NOVA TDN 2015 Hiện nay các phần mềm thiết kế đường có rất nhiều phần mềm với nhiều tính năng và cách sử dụng khác nhau nhưng phổ biến và dễ sử dụng nhất chính là phần mềm thiết kế đường NOVA. >> Top