Hiện nay, hệ thống các trung tâm giáo dục được ra đời với số lượng ngày một nhiều mang đến nhiều sự lựa chọn về địa chỉ học tập cho phụ huynh và học viên. Tuy nhiên, đó cũng là mối bận tâm của không ít trung tâm về