Để đáp ứng ngày càng cao về nhu cầu tìm kiếm của khách hàng, và nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm Google đã liên tục nâng cấp và thay đổi các thuật toán nâng cao sự trải nghiệm nhằm phục vụ người dùng tốt hơn. Chống lại các