Xu hướng thiết kế website luôn thay đổi từng ngày, nó được ví như các xu hướng thời trang vậy. Thừa kế những phát triển của xu hướng thiết kế năm 2016, thiết kế website 2017 có một số thay đổi mới và một số thay đổi mang tính